DARSE SAHI MUSLIM SHAREEF ,20 DAY,Chapter : SALATH

 

Hazrat AbuHurairah(rz) se rivayaat hai,Rasool e Akram(sallallahualhiwasallam) ne farmaya : Imam dhal (zimmahdaar) hai,jaise wo Namaz padhaye wase padho,awr jab imam “SAMIALLAHU LIMAN HAMIDAH” kahe to tum ” RABBANA LAKAL HAMD ” kaho,kyu ke us waqt farishte bhi ye JUMLAH kahte hai,agar aapki awr farishto ki awaaz ek saath miljaye to Allah tala us bandah ke saare pichle Gunah maaf kardeta hai,

Dars : Allahu Akbar kabeera ,,kiya rahmat hai ,Allah ki ke Bandah sirf Namaz me ek martabah uski Hamd kahta hai,to allah usko saare gunah bus us ek jumlah ke tufail uske saare gunah maaf kardeta hai,ye allah ka fazl wa karam hai,
to hum ko bhi poor tawajjoh ke saath namaz padhna chahiye.

plz, read and share it.

You might also like