SAWWAL LAKH(125000) AYAT E KAREEMAH ?

Sawal :AssalamualikumAyatay karerma ka wird sawa lakh zaruri hai kya bataye

mufti Sab.ye ayatay( lailaha illa anta subhanaka inni kuntu minazalimeen.) (Mohammed yahiya)
Jawab :Walikumassalam wa rahmatullah
Ayate Kareema ka wird Sawwa Lakh(125000) martabah padhna Mustahab hai,Zaroori Nahi,padhe to Sawab hai,warna Koi Gunah bhi Nahi hai,Kyu ke Adad Barkat wa Nuzoole Rahmat keliye buzrugo ne apne Mushahadeh se rakha hai,us se kam aur us se ziyadah Adad bhi padhe to Rahmat wa Barkat ka sabab hota hai.
(Tafseer e Ruhul Maani,Vol/17)

Plz..Share it to All,for more visit our islamic web site..anwaarulislam,com.

You might also like