ANWAAR E HIKMAH SHARHE KALILAH WA DIMNAH

Alhamdulillah

SUMMA

Alhamdulillah

Aaj 12/2/2022 on Saturday

 

Allah ke fazl wo Karam aur Rasoolullah ﷺﷺ

Historic Arabic Book

*ANWAAR E HIKMAH SHARHE KALILAH WA DIMNAH*

Writer:

*MUFTI RAHMATHULLAH QADRI*

(FOUNDER TANZEEM ANWAARULISLAM, INDIA)

 

likhne aur uski Rasme ijra Hamare Shhyukh e Kiram ke Daste Mubarak se takmeel Paya hai,

Jisme Sadarati Mansab per

*Mufakkire islam Hazrat UL Allamah Maulamana Mufti Khaleel Ahmed Saheb Qiblah*

(Shaik ul Jmaia Nizamia,Hyd)

*Sadar Mufti Ziya e Millat Hazrat Allamah Maulna Mufti Syed Ziauddin Naqshbandi Saheb Qiblah*

(Sadar Mufti Jamia Nizamia,Hyd)

*Najmul Mohaddiseen HAZRAT Allamah Maulna Mufti Sagheer Ahmed Saheb*

(Shaik ul Hadees Jamia Nizamia Hyd)

*Shaik e Tajweed Hazrat Allamah Maulana Mohammd Abdul Ghafoor Saheb Qiblah*

(Shaikut Tajweed Jamia Nizamia hyd)

Aur Deeger Asatizah bhi Hazir the..Alhamdulillah

Allah isko Qubool kare aur usko Hamare aur Hamare ghar walo keliye Akhirat me Tosha Banaye..Ameen

??????

You might also like