DARSE JAMIUT TIRMIZI,DAYS:902-HADEES NO : 2856

Hazrat Sayyiduna Abu Zarr Ghifari Raziallahuanhu se Rivayat hai,kaha:Rasoolullah ﷺ ne farmaya: Mere Paas Jibraeel Alaihissalam aakar Khushkhabri di ke : JO is Haal me inteqal karjaye KE Wo Allah ke Saath kisi ko Shareek Na kiya ho to wo Jannat me Dakhil hojayega.

(Jamiut Tirmizi,Vol /2, Hadees No :2856)

Dars : Allah ke Alawah kisi ko Khuda Maan Na ya Doosro ko Allah ke Barabar Samajhna shirk kahlatahai,aur shirk ko Saza Jahannam hai,

■□ Lehaza Islam isteghasah aur Waseelah shirk Nahi kahlata hai.

Allah hame Shirk se Mahfooz rakhe..Ameen.

For more information please visit our islamic web site .www.anwaarulislam.com.

You might also like