NIKAH KE PAHLE DIN (RAAT) KE AADAB

Nikah Ambiya e Kiram (عليهم السلام)ki Sunnat hai,Jo Zindagi me Barkat,Ghar me Rahmath aur Nazar ki Hifazat ka Zariyah hota hai,is ki taraf Tarjeeh dene keliye Nabi e Akram صلى الله عليه وسلم ne farmaya : النكاح من سنتي فمن رغب عن سنتي…
Read More...