Browsing Category

Activities

DARSE JAMIUT TIRMIZI

CHAPTER : JANNAT KE SIFAAT,* DAY : 846,Hadees No :2781,*
Hazrat ibne Umar(raziyallahuanhu) se rivayat hai,kaha, Rasool e Akram (sallallahualihiwasallam) ne farmaya : Jahannam me Kafir Ki Zuban ko Kheench kar 1 ya 2 Farsakh Labma

Read More...

DARSE JAMIUT TIRMIZI

CHAPTER : JANNAT KE SIFAAT,* DAY : 845,Hadees No :2779,*
Hazrat Abu Hurairah (raziyallahuanhu) se rivayat hai,kaha, Rasool e Akram (sallallahualihiwasallam) ne farmaya : Kafir Ka Jabda Uhud Pahad,Raan(Thigh) Baiza Naami Pahad ke

Read More...

DARSE JAMIUT TIRMIZI

CHAPTER : JANNAT KE SIFAAT,* DAY : 844,Hadees No :2778,*
Hazrat Abu Hurairah (raziyallahuanhu) se rivayat hai,kaha, Rasool e Akram (sallallahualihiwasallam) ne farmaya : Jahannam me Kafir ki Jild(Skin) ki Sakhti 42 Haath ke Barabar

Read More...

DARSE JAMIUT TIRMIZI

CHAPTER : JANNAT KE SIFAAT,* DAY : 843,Hadees No :2777,*
Hazrat Abu Saeed (raziyallahuanhu) se rivayat hai,kaha, Rasool e Akram (sallallahualihiwasallam) ne farmaya : Jahannam me Sawood(صعود) Naam ka Pahad(Mountain) hoga jis per se

Read More...

DARSE JAMIUT TIRMIZI

CHAPTER : JANNAT KE SIFAAT,* DAY : 842,Hadees No :2776,*
Hazrat Utbah Bin Ghazwan(raziyallahuanhu) se rivayat hai,kaha, Rasool e Akram (sallallahualihiwasallam) ne farmaya : Jahannam ke Kinare pe Ek Gahri Chatan hogi jis ki Tah ko

Read More...

DARSE JAMIUT TIRMIZI

CHAPTER : JANNAT KE SIFAAT,* DAY : 841,Hadees No :2775,*
Hazrat Abu Hurairah(raziyallahuanhu) se rivayat hai,kaha, Rasool e Akram (sallallahualihiwasallam) ne farmaya : Qiyamat ke din Jahannam se Chand(Dardnaak) Parindeh niklenge

Read More...

*ALHAMDULILLAH TANZEEM ANWAARULISLAM CALENDAR YEAR 2020* *COMING SOON INSHA ALLAH* *WITH MORE ISLAMIC PRAYERS,FESTIVALS AND ISLAMIC KNOWLEDGE ETC..*
Read More...

DARSE JAMIUT TIRMIZI

CHAPTER : JANNAT KE SIFAAT,* DAY : 839,Hadees No :2772,*
Hazrat Anas Bin Malik (raziyallahuanhu) se rivayat hai,kaha, Rasool e Akram (sallallahualihiwasallam) ne farmaya : Jab koi Bandah Allah se 3 Baar Jannat ko Maangta hai,to

Read More...

DARSE JAMIUT TIRMIZI

CHAPTER : JANNAT KE SIFAAT,* DAY : 838,Hadees No :2771,*
Hazrat Muaviyah (raziyallahuanhu) se rivayat hai,kaha, Rasool e Akram (sallallahualihiwasallam) ne farmaya : Be shak Jannat me Paani Shahed(Honey),Doodh(Milk),aur Sharab ki

Read More...